تجهیزات سالن کنفرانس سخنگوی وزارت امور خارجه شامل موارد زیر می باشد:

  •  ۶۵ عدد میکروفون کنفرانس دیجیتال restmoment
  • دستگاه مرکزی کنفرانس restmoment
  • 2 عدد دوربین full hd رستمومنت
  • اینترفیس کنترل دوربین
  • ۴ عدد اسپیکر ۵ اینچ tempo
  • 1 عدد پاورمیکسر bisco
  • 2 عدد دیستربیوتر ۱۶ پورت جهت صدای دوربین خبرنگاران
  • رک ۲۳ یونیت
  • کارت وب کنفرانس جهت ارتباط انلاین
تجهیزات سالن کنفرانس وزارت امور خارجه

تجهیز سالن کنفرانس وزارت امور خارجه

تجهیز سالن کنفرانس توسط بازتاب گستر

سالن کنفرانس سخنگوی وزارت امور خارجه

سالن کنفرانس سخنگوی وزارت امرو خارجه

امکانات سالن کنفرانس وزارت امور خارجه

تجهیز سالن سخنگوی امور خارجه

تجهیز سالن سخنگوی امور خارجه توسط شرکت بازتاب گستر

تجهیز سالن سخنگوی امور خارجه

تجهیزات و امکانات سالن سخنگوی امور خارجه

تجهیزات سالن کنفرانس وزارت امور خارجه

سالن کنفرانس سخنگوی وزارت امور خارجه

بازگشت به لیست

پروژه های مرتبط