تجهیز سالن کنفرانس سخنگوی قوه قضاییه با توجه به موارد زیر صورت گرفته است:

  • شامل ۲۵ عدد میکروفون اتوترک jtr
  • دستگاه مرکزی کنفرانس ۱ عدد
  • اسپیکر دکوراتیو ۶ اینچ جی تی آر ۴ عدد
  • ۱ عدد پاور امپلی فایر mpro
  • میکروفون تریبونی ۲ عدد
سالن کنفرانس قوه قضاییه

تجهیز سالن کنفرانس سخنگوی قوه قضاییه توسط مجموعه بازتاب گستر

تجهیز سالن کنفرانس سخنگوی قوه قضاییه

سالن کنفرانس سخنگوی قوه قضاییه

تجهیز سالن کنفرانس سخنگوی قوه قضاییه

سالن کنفرانس سخنگوی قوه قضاییه

بازگشت به لیست

پروژه های مرتبط