سیستم نورپردازی مجالس (مووینگ) نورهای جشنی

تجهیزات نورپردازی سالن آمفی تئاتر مجموعه بازتاب ، جهت طراحی و نصب سیستم نورپردازی کنسرت،سیستم نورپردازی سالن آمفی تئاتر،همایش،اجتماعا...

ادامه مطلب